Anja Leao Coaching

   

Coaching Modul 2 - Unterlagen

T-GROW Coaching - Fall Frauenpower

 Lösungsorientiertes Coaching - Fall Delegation

Lösungsorientiertes Coaching - Fall Eigenverantwortung im Projekt